burnout coach rotterdam delft

Eerste Hulp bij Burn-Out

EHBO voor werkgevers

Geschreven door: Valerie Elsing

Zo’n 1,5 miljoen mensen in Nederland hebben burn-outklachten. Het liefst voorkom je natuurlijk dat één van je werknemers uitvalt met een burn-out. Een burn-out betekent namelijk langdurig ziekteverzuim van een werknemer. Naast dat de kosten enorm kunnen oplopen, vergt het ook veel inspanning om een zieke werknemer goed te begeleiden. 

Weet jij wat je moet doen wanneer een werknemer zich ziek meldt met een burn-out?
In dit artikel vertel ik wat je als werkgever het beste kunt doen:


  • Schakel goede hulp in voor de werknemer.

Het allerbelangrijkste en de eerste stap is wat mij betreft het vinden van goede hulp voor een werknemer (mocht een werknemer dat niet al zelf hebben geregeld). Je kunt je vast voorstellen dat het voor een werknemer die met een burn-out thuis komt te zitten een enorme klap is. Hij/zij kan helemaal niets meer, voelt zich eenzaam, waardeloos en schuldig tegenover zijn/haar werkgever door nu te verzuimen. Door direct goede hulp in te schakelen, aan te bieden en mee te denken welke (externe) begeleiding de werknemer zou kunnen helpen, zorg je ervoor dat een werknemer zich gesteund voelt en dat hij/zij meteen aan een duurzaam herstel kan werken en kan leren van de situatie. Het zou heel mooi zijn wanneer je als werkgever een portefeuille van verschillende hulpverleners hebt. Denk hierbij aan een bedrijfspsycholoog of (externe) coaches, zodat je in dit soort situaties adequaat kunt handelen.

  • Schakel een bedrijfsarts in.

Het liefst plan je voor een werknemer zo snel mogelijk een afspraak met de bedrijfsarts in. Een bedrijfsarts kan een goede inschatting van de situatie maken. Indien er sprake is van langdurig verzuim, wat het geval is bij een burn-out, zal de bedrijfsarts na zes weken een Probleemanalyse opstellen. Zowel werkgever als werknemer dienen zich te houden aan de Wet Verbetering Poortwachter. Dat betekent dat beiden zich moeten inspannen om een werknemer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen en regelmatig contact dienen te houden over de voortgang hiervan, om loonsancties van het UWV te voorkomen.

  • Acceptatie & bewustwording.

Misschien heb je een idee waar de burn-out van de werknemer vandaan komt. Misschien ook niet en komt de ziekmelding voor je als een verrassing. Hoe je het ook wendt of keert, de werknemer zal nu een tijd niet aan het werk kunnen en dient écht rust te nemen om goed te kunnen herstellen. Misschien is zelfs een boodschapje doen al teveel gevraagd. Je kunt je waarschijnlijk wel voorstellen dat het geen goed idee is om je werknemer te belasten met moeilijke, werkgerelateerde gesprekken. Net zoals het voor je werknemer belangrijk is om de situatie te accepteren en de tijd te nemen om op een goede en duurzame manier te herstellen, is dat voor jou als werkgever minstens zo belangrijk. Zowel voor werkgever als werknemer is dit hét moment voor bewustwording en te kijken naar wat er in de toekomst anders zou moeten.


Een burn-out betekent langdurig ziekteverzuim van een werknemer. Naast dat de kosten enorm kunnen oplopen, vergt het ook veel inspanning om een zieke werknemer goed te begeleiden.

Wil je dat ik eens met je meekijk? Als coach en re-integratiecoach én ervaringsdeskundige van burn-out kan ik helpen bij het voorkomen of herstellen van een burn-out. Tijdens alle coach- en re-integratietrajecten zet ik het effectieve hulpmiddel paarden in (paardencoaching).

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen over burn-out of paardencoaching? Neem gerust contact met me op of plan een kennismaking (kosteloos en vrijblijvend) met mij in.