Privacybeleid  

Privacybeleid – Valerie Elsing • VEVE coaching 01-01-2024              

 

Inleiding

Dit Privacybeleid is van toepassing op de verwerking van (persoons)gegevens van alle gebruikers met betrekking tot de diensten van Valerie Elsing h.o.d.n. Valerie Elsing • VEVE coaching (KVK-nummer: 75182041), hierna te noemen: “VEVE coaching”. In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe deze gegevensverwerking geschiedt en voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt. Dit Privacybeleid bevat daarnaast informatie over ons Cookiebeleid. Door diensten te gebruiken van VEVE coaching en akkoord te gaan met dit Privacybeleid, ga je akkoord met de hierna volgende voorwaarden die daarop van toepassing zijn. 

 

Artikel 1: Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht 

Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je jouw persoonsgegevens wil verstrekken. Om echter gebruik te kunnen maken van onze diensten is het nodig om jouw persoonsgegevens aan VEVE coaching te verstrekken. Wanneer om de invoer van jouw gegevens wordt gevraagd, zijn deze noodzakelijk om van de diensten van VEVE coaching gebruik te kunnen maken.

 

Artikel 2: Persoonsgegevens 

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op één van onze (mobiele) websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken: 

·          NAW-gegevens;

·          bedrijfsgegevens;

·          huidige opleiding/huidige functie;

·          e-mailadres; 

·          telefoonnummer;

·          geboortedatum;

·          informatie die je zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier op de website en/of;

·          wanneer je één van onze (mobiele) websites bezoekt, kunnen onze servers ook (automatisch) technische meetgegevens en/of informatie opslaan zoals URL’s, IP-adressen, MAC-adres, browsertypen, talen, data en tijden van de bezoeken aan onze (mobiele) websites en/of apps, identifiers in cookies en jouw surfgedrag op onze websites en/of apps.

 

Artikel 3: Verwerking van persoonsgegevens 

Door gebruik te maken van diensten van VEVE coaching verwerkt deze de persoonsgegevens van haar opdrachtgevers. Het verwerken van persoonsgegevens vindt plaats in de volgende gevallen: 

·          voor de totstandkoming en uitvoering van een met de opdrachtgever gesloten overeenkomst; 

·          voor de administratieve afhandeling om de opdrachtgever de overeengekomen diensten aan te bieden en/of te leveren; 

·          voor de facturatie van één of meer betaalde diensten. Wanneer betaling uitblijft, geven wij de vordering uit handen aan derden, zoals een incassobureau; 

·          om onze diensten te beheren, analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om misbruik en/of fraude van diensten tegen te gaan; 

·          voor het bepalen van strategische analyses, rapportages van onze diensten en informatieve doeleinden en/of; 

·          wanneer je één van onze (mobiele) websites bezoekt, kunnen onze servers ook (automatisch) informatie opslaan zoals URL’s, IP-adressen, browsertypen, talen, data en tijden van de bezoeken aan onze (mobiele) websites. 

In voornoemde gevallen heeft VEVE coaching een gerechtvaardigd belang om de betrokken persoonsgegevens te verwerken. 

 

Artikel 4: Doeleinden

VEVE coaching verzamelt en behandelt gegevens en tijdens de opdracht verkregen informatie vertrouwelijk voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten op het gebied van online marketing, coaching en informatieve doeleinden. Daarnaast verzamelt VEVE coaching (persoons)gegevens wanneer je via de website contact opneemt en/of bij een bezoek aan de dienstverlening van VEVE coaching. Indien je opdrachtgever bent bij VEVE coaching hebben wij jouw gegevens nodig ten behoeve van onze (financiële) administratie. Daarnaast worden alle bovengenoemde gegevens tevens gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van de dienstverlening en activiteiten van VEVE coaching. Ook verwerken wij gegevens om onze website te verbeteren. 

 

Artikel 5: Inzage en wijzigen van gegevens 

Al onze opdrachtgevers hebben het recht van inzage, rectificatie, verwijdering en beperking van de verwerking, dataportabiliteit en bezwaar met betrekking tot de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. VEVE coaching registreert aanvullende informatie verkregen tijdens de opdracht in een handmatig (digitaal) dossier, dit mag tevens te allen tijde worden ingezien. Mocht je van dit recht gebruik willen maken dan kun je je verzoek schriftelijk (per e-mail: [email protected]) richten tot Valerie Elsing van Valerie Elsing • VEVE coaching. 

 

Artikel 6: Bewaartermijn

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Daarna zullen wij de gegevens vernietigen, behoudens wettelijke bewaartermijnen. 

 

Artikel 7: Verstrekking aan derden 

VEVE coaching zal jouw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan derden of verkopen. Het kan voorkomen dat VEVE coaching derde partijen inschakelt om een dienst uit te voeren. VEVE coaching zal deze derde partijen uitsluitend toegang geven tot systemen met persoonlijke gegevens wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht of dienst. Wanneer jouw gegevens aan een derde wordt verstrekt, zorgt VEVE coaching er met een schriftelijke overeenkomst voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook wordt hierin overeengekomen dat jouw gegevens worden verwijderd, zodra deze niet meer nodig zijn. 

Alleen personen die door VEVE coaching zijn geautoriseerd om persoonsgegevens te beveiligen en/of anderszins te verwerken en/of IT-onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, hebben toegang tot de persoonsgegevens van de gebruikers. 

Artikel 8: Cookiebeleid

Door de opgeslagen en terugkerende informatie, herkent onze website dat je deze hebt bezocht met de browser die je gebruikt op jouw toestel. We gebruiken deze informatie om de website optimaal te kunnen ontwerpen en weer te geven in overeenstemming met jouw voorkeuren en zoekgeschiedenis. Je kan de cookie-instellingen op elk gewenst moment aanpassen. Voor meer informatie over ons Cookiebeleid verwijzen we naar onze website: www.vevecoaching.nl.

 

Artikel 9: Beveiliging 

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens tot een minimum te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen, in beginsel is dat VEVE coaching, toegang hebben tot de gegevens en dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is. 

 

Artikel 10: Links van derden 

Op de (mobiele) websites van VEVE coaching kunnen links naar andere websites van organisaties te vinden zijn. VEVE coaching draagt geen verantwoording met betrekking tot het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacybeleid van de betreffende website te lezen. 

 

Artikel 11: Datalek

VEVE coaching heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens van opdrachtgevers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Mocht je onverhoopt een datalek ontdekken, dan is het van groot belang dat wij daar direct van op de hoogte zijn. Een datalek kan je direct melden door telefonisch contact met ons op te nemen, telefoonnummer 06 - 208 400 55 of door een spoed e-mail te sturen naar: [email protected].

 

Artikel 12: Autoriteit Persoonsgegevens 

We helpen je graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van jouw gegevens. Mocht je er desondanks niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de Privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Artikel 13: Wijzigingen en/of aanvullingen Privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het meest recente Privacybeleid is steeds van toepassing op de dienstverlening en is te vinden op onze website: www.vevecoaching.nl

 

Heb je vragen of opmerkingen over het privacybeleid van VEVE coaching, dan kan je je schriftelijk (per e-mail: [email protected]) richten tot Valerie Elsing van Valerie Elsing • VEVE coaching o.v.v. privacybeleid.

 

Laatste update: 01-01-2024